Kontakty:
Telefón: 0948898882
E-mail: info@popoluskinraj.sk
Fakturačná adresa:
Lenka Zemančíková
Rustaveliho 10100/2A
83106 Bratislava
IČO: 53399200
DIČ: 2023078244
Nie je platca DPH.

Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava,
číslo živnostenského registra: 110-293322
Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Kontaktný formulár